MacDaddy Algemene Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de Algemene Gebruiksvoorwaarden van MacDaddyRotterdam.nl (hierna: de ‘Website’). Hier worden de algemene voorwaarden beschreven die wij hanteren. Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u een bestelling plaatst via de Website.
Uw voortgezet gebruik van de Website houdt in dat u akkoord gaat met onze gebruiksvoorwaarden en de naleving daarvan.

Heeft u vragen over onze voorwaarden? Neem dan contact met ons op via: info@www.macdaddyrotterdam.nl

 

1 Informatie over ons

U bevindt zich op de website van MacDaddyRotterdam B.V. opgericht in 2015 in Rotterdam. Onze winkel(s) zijn verspreid over Nederland. Wij kopen en verkopen een ruim assortiment aan technologie en entertainment producten, waar onder mobiele telefoons, computers, monitoren en elektronica.
In Nederland staan we als volgt geregistreerd:
MacDaddy Rotterdam B.V.
Oude Binnenweg 101

3012 JB Rotterdam

KVK: 64234924
BTW: NL853788960B01

 

2 Aan wie wij leveren

Deze Website kan alleen gebruikt worden door personen woonachtig in de Benelux. Wij versturen en ontvangen geen bestellingen buiten de Benelux.

 

Prijs en betaling

 1. De prijs van de producten en de verzendkosten zijn gelijk aan hetgeen staat vermeld op de Website.
 2. De prijzen van producten zijn exclusief btw. Doordat MacDaddy Rotterdam exclusief handelt in tweedehands producten, waar er bij de originele aankoop al btw is betaald, is dit op onze producten niet van toepassing.
 3. Prijzen op de Website kunnen zonder waarschuwing veranderen. Op het moment dat u een bestelling plaatst zullen wij deze prijzen eren, tenzij er een verandering moet worden gemaakt in de bestelling, met onder andere, maar niet beperkt tot, een wijziging van de gradatie, een foutief opgestuurd product door u, of een missend product.

 

4 Ons retourbeleid

 1. Als u iets wilt retourneren neem dan eerst contact op met onze klantenservice, info@www.macdaddyrotterdam.nl, zodat wij u zo goed mogelijk verder van dienst kunnen zijn.
 2. Als klant van MacDaddy Rotterdam, heeft u een periode van 14 dagen, en als klant van de MacDaddy winkels heeft u 48 uur om uw product te retourneren als het niet naar wens is. Het product dient dan in dezelfde staat te verkeren als waarin het verkocht is.
 3. Als producten gekocht via de Website niet naar behoren werken of in een niet-werkende staat zijn aangekomen, of als het verkeerde product is opgestuurd, dan kunt u het retourneren binnen 30 dagen voor een vervangend product of een refund van het originele aankoopbedrag.

 

5 Registratie

 1. Bij registratie garandeert u dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt waarheidsgetrouw, accuraat, actueel, en compleet is.
 2. Het is niet toegestaan u voort te doen als een ander persoon, een valse naam te gebruiken, of een naam te gebruiken waar u geen toestemming voor heeft deze te gebruiken.

 

6 Uw online account, winkel lidmaatschap en verwante informatie

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, voor het beperken van toegang tot uw computer, en u accepteert de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en/of wachtwoord.
 2. Wij behouden ons het recht om naar eigen inzicht toegang tot de website te weigeren, een account te beëindigen, inhoud van een bestelling te verwijderen of wijzigen, of bestellingen te annuleren.

 

7 Bestelling traceren

Nadat u succesvol een bestelling heeft geplaatst en een bevestigingsmail heeft ontvangen, is het mogelijk uw bestelling te traceren.

 

8 Elektronische communicatie

Als u onze website gebruikt, of ons een e-mail schrijft, dan gaat u ermee akkoord dat onze communicatie hoofdzakelijk via elektronische middelen plaatsvindt. Wij kunnen contact met u opnemen per e-mail of informatie verstrekken door aankondigen op de Website te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat alle contracten, kennisgeving, informatie en overige communicatie wie wij elektronisch aan u verstrekken, voldoen aan een eventuele wettelijke eis dat deze communicatie schriftelijk moet plaatsvinden.

 

9 Schadeloosstelling

U verklaart dat u ons, onze partners, en alle desbetreffende en respectievelijke directeuren, werknemers, agenten, en functionarissen zult behoeden voor, schadeloos stellen van, en vrijwaren tegen alle aanspraken, gerechtelijke procedures, schade, letsel, aansprakelijkheid, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief juridische honoraria), met betrekking tot of die voortvloeien uit uw gebruik van de Website, en elke schending van deze voorwaarden door u of iemand die zich voordoet als u.

 

10 Links naar derden

Om u zoveel mogelijk van dienst te zijn, kunnen wij u voorzien met koppelingen naar derden op de Website om te gebruiken naar uw eigen goeddunken. U erkent en gaat er mee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van deze sites of middelen, en dat wij onder geen enkele manier, direct of indirect, ondersteun bieden aan (i) illegale download praktijken van deze sites, (ii) de inhoud van deze sites, onder andere, maar niet beperkt tot, advertenties, producten, goederen of andere materialen of beschikbare dienstverlening, (iii) het gebruik van deze sites door derden, of (iv) enige schade of overtredingen, veroorzaakt door of beweerd te zijn veroorzaakt door, of in connectie gebracht met, het gebruik of vertrouwen op de advertenties, inhoud, producten, goederen of andere materialen of dienstverlening beschikbaar op deze sites.

 

11 Afbeeldingen

Alle illustraties zijn uitsluitend voor referentiedoeleinden en vormen mogelijk geen exacte weergave van het daadwerkelijke product.

 

12 Auteursrechten

Alle content op deze Website zoals text, illustraties, logos, knop-iconen, afbeeldingen, geluidsopnames, digitale downloads, verzamelde gegevens, en software zijn eigendom van MacDaddy Rotterdam B.V. of haar licentieverleners. De verzamelde informatie op deze Website is het exclusieve eigendom van macdaddyrotterdam.nl. Alle software in gebruik op de site is het eigendom van macdaddyrotterdam.nl.

 

13 Ons recht om deze algemene voorwaarden aan te passen

Wij behouden ons recht om:

 1. De Website (of elk onderdeel hiervan) te veranderen of te verwijderen, tijdelijk of permanent, met of zonder voorafgaande waarschuwing en u gaat ermee akkoord dat wij hier niet aansprakelijk voor zijn tegenover u of derden.
 2. Onze voorwaarden te herzien en aan te passen, tijdelijk of permanent, met of zonder voorafgaande waarschuwing, en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Website wordt beschouwd als uw aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden en eventuele wijzigingen ten tijde van de toegang tot, of het gebruik van de Website.

 

14 Trademarks

 1. De handelsmerken en handelsopmaak van MacDaddy Rotterdam mogen niet gebruikt worden in verbinding met producten en services die tot verwarring onder de klanten kan leiden, of op manieren die MacDaddy Rotterdam neerhalen, ondermijnen, of in diskrediet brengen.
 2. Alle handelsmerken op de Website die niet in het bezit zijn van MacDaddy Rotterdam zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren, wie wel of niet in connectie kunnen staan of gesponsord kunnen zijn door MacDaddy Rotterdam en onze partners.

 

15 Licentie en toegang tot de Website

 1. MacDaddyRotterdam verleent u een beperkte licentie voor toegang en persoonlijk gebruik van de Website, maar niet om deze, of een gedeelte hiervan, te downloaden (afgezien van de tijdelijke opslag van een pagina) of te wijzigen, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor is gegeven door MacDaddyRotterdam.
 2. MacDaddyRotterdam verleent u een beperkte, herroepbare en niet-exclusieve licentie voor het aanmaken van koppelingen direct naar onze homepage, op voorwaarde dat de link MacDaddyRotterdam en onze partners, producten, of services niet op een onjuiste, misleidende, geringschattende of anderzins beledigende wijze weergeeft.
 3. Het is niet toegestaan het MacDaddy logo of andere gedeponeerde afbeeldingen of handelsmerken als onderdeel van een koppeling te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MacDaddyRotterdam.
 4. Deze licenties verlenen geen enig recht op (i) commercieel gebruik van de Website of inhoud daarvan, (ii) het maken van een verzameling van productopsommingen, -beschrijvingen of -prijzen, (iii) afgeleid gebruik van de Website of de inhoud daarvan, (iv) het downloaden of kopiëren van account informatie ten behoeve van een andere verkoper, (v) het gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamel en -extractietools.
 5. De Website, of enig deel hiervan, mag niet worden gereproduceerd, verveelvoudigd, gekopiëerd, verkocht of doorverkocht, of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MacDaddyRotterdam.nl
 6. Het is niet toegestaan framing-technieken te gebruiken om een handelsmerk, logo, of andere informatie met betrekking tot eigendom (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina lay-out, en formulieren) in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MacDaddy Rotterdam.
 7. Het is niet toegestaan metatags of enige andere ‘verborgen tekst’ te gebruiken met een naam, handelsmerk of -product, of dienstnaam van MacDaddy Rotterdam zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MacDaddy Rotterdam.
 8. Elk ongeautoriseerd gebruik beëindigd meteen de verleende toestemming of licentie van MacDaddyRotterdam.

16 Intellectuele eigendom en gebruiksrecht

 1. U erkent en gaat er mee akkoord dat alle auteursrechten, handelsmarken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal of alle inhoud, dat als onderdeel van de Website wordt verstrekt, te allen tijde eigendom blijven van ons of onze licentieverleners. Deze materialen en inhoud mogen uitsluitend gebruikt worden met toestemming van ons of onze licentieverleners.
 2. U erkent en gaat ermee akkoord dat de materialen en de inhoud op de Website uitsluitend beschikbaar worden gesteld voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik en dat u deze materialen en inhoud (indien nodig om een bestelling af te ronden) slechts op één harde schijf mag downloaden. Elk ander gebruik van de materialen of inhoud van de Website is uitdrukkelijk verboden.
 3. U gaat er mee akkoord de materialen en inhoud van de Website niet zelf, of in assistentie met of voor derden, te kopiëren, reproduceren, uitzenden, publiceren, op te slaan, over te dragen of door te geven, hier afgeleide werken van te maken, te verkopen of te vercommercialiseren zonder schriftelijke toestemming van MacDaddy Rotterdam of onze desbetreffende licentieverleners.
 4. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de Website op een wijze die in strijd is met de wet. Evenmin is het toegestaan om van de Website en de hierop aangeboden voorzieningen gebruik te maken op een wijze die redelijkerwijs tot beschadiging, onderbreking of belemmering van de Website of onze voorzieningen kan leiden, met onder andere, maar niet beperk tot, het verspreiden van een computervirus, hacking of password-mining.
 5. U mag de Website uitsluitend op een eerlijke manier gebruiken voor legale doeleinden. U gaat ermee akkoord alle van toepassing zijnde wetten, regels, verordeningen en regelingen met met betrekking tot de Website en alle transacties van of via de website, na te leven.

 

17 Beperking van aansprakelijkheid

 1. MacDaddy Rotterdam neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstelling en onderhouden van de Website en de beschikbare informatie en materialen op de Website. Desalniettemin kan MacDaddy Rotterdam niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de Website, en garandeert evenmin dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren en aanvaardt geen verantwoordelijk- of aansprakelijkheid hiervoor.
 2. De Website wordt beschikbaar gesteld “zoals hij is”, en doet geen beloftes of geeft geen garanties, noch expliciet noch impliciet, wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de inhoud van de Website of andere websites die een koppeling naar de Website bevatten, of die als koppeling zijn opgenomen op de Website.
 3. MacDaddy Rotterdam is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van (i) storingen in het gebruik van de Website, (ii) onderschepping, wijziging of oneigenlijk gebruik van informatie die van of naar de Website is verzonden, (iii) defecten, virussen of andere onvolkomenheden aan apparatuur en/of software die zijn ontstaan als gevolg van het gebruik van de Website, (iv) aanspraken van derden met betrekking tot de informatie die verstrekt wordt via de Website.
 4. Voor zover toegestaan onder toepasselijke wet-en regelgeving, wijzen wij alle overige garanties, voorwaarden of andere bepalingen die ons binden met betrekking tot de producten, zowel expliciet als impliciet, af.
 5. U erkent en gaat ermee akkoord dat MacDaddyRotterdam niet aansprakelijk is onder overeenkomst, pre-overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, nalatigheid), of andere mogelijke connecties met onder andere, maar niet beperkt tot, enige winstderving, verlies van verwachte winst, verlies van business, het verlies van een overeenkomst, terugbetaling van overhead kosten, verwachte besparingen, verlies van gegevens, verlies van productie, uitputting van goodwill, product terugroeping, noch voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of anderszins voor alle kosten, uitgaven of vorderingen die daarmee betrekking hebben.
 6. Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid voor fraude, dood, of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of die van onze agenten of werknemers, uitsluiten of beperken, of voor enige andere aansprakelijkheid die onder de van toepassing zijnde wetgeving niet uitgesloten of beperkt kan worden.